Gudstjänst med nattvard, Jörgen Lundberg

Gudstjänst med nattvard, Jörgen Lundberg
Kyrkfika (Grupp 1)