Gudstjänst med nattvard, Jörgen Lundberg

Gudstjänst med nattvard, Jörgen Lundberg