Gudstjänst med nattvard, Ronny Leijon

Gudstjänst med nattvard, Ronny Leijon
Kyrkfika (Grupp 2)