Gudstjänst med nattvard, Ronny Leijon

Gudstjänst med nattvard, Ronny Leijon
Sång: Katarina Fermby