GUDSTJÄNST med nattvard, Ronny Leijon

GUDSTJÄNST med nattvard, Ronny Leijon
Församlingsmöte efter gudstjänsten