Gudstjänst med nattvard, Tord Ström

Gudstjänst med nattvard, Tord Ström
Sång: Lars Frank