Gudstjänst i Stenkulla, Claes Eriksson

Gudstjänst i Stenkulla, tillsammans med Equmeniakyrkan (f.d Missionskyrkan) i Hallsberg
Predikan:Claes Eriksson, sång av ungdomar
Medtag egen fikakorg