Gudstjänst i Stenkulla, Emelie Gunnarsson

Gudstjänst i Stenkulla tillsammans med Equmeniakyrkan i Hallsberg.
Emelie Gunnarsson predikar. Sång av ungdomar.
Medtag egen fikakorg.