GUDSTJÄNST i Stenkulla, Ingemar Fhager

GUDSTJÄNST i Stenkulla, Ingemar Fhager
Sång: Kina Appelqvist
Insamling till samfundens teologiska skolor
Församlingsmöte efter gudstjänsten