Gudstjänst, tillsammans med en husförsamling från Örebro

Gudstjänst, tillsammans med en husförsamling från Örebro.
Johanna Malmstigen m.fl