Gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Tord Ström

Gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Tord Ström
Församlingsmöte efter Gudstjänsten