Gudstjänst vid Stenkulla, medverkan av Ingemar Fhager

Gudstjänst vid Stenkulla, medverkan av Ingemar Fhager
Medtag gärna egen fikakorg.