Högmässa i Viby kyrka, Kyrkokören sjunger

Högmässa i Viby kyrka, Kyrkokören sjunger