Jul och Missionsfest, Anna-Maria Jonsson

Jul och Missionsfest, Anna-Maria Jonsson
Gudstjänst med missionsinformation
Missionsinsamling
Servering: gröt och skinksmörgås