Jul och Missionsfest, Bertil Svensson

Jul och Missionsfest, Bertil Svensson, f.d missionssekreterare i Equmeniakyrkan medverkar.
Servering