Långfredagsgudstjänst med nattvard, Joachim Jansson

Långfredagsgudstjänst med nattvard, Joachim Jansson