Påskdagsgudstjänst, Tord Ström

Påskdagsgudstjänst, Tord Ström
Kyrkfika