Samlingsgudstjänst, Christer Hambre

Samlingsgudstjänst, Christer Hambre
Sång: Kina Appelqvist
Knytfika