Samlingsgudstjänst, Tord Ström, knytfika

Samlingsgudstjänst, Tord Ström, knytfika