Samlingsgudstjänst med nattvard, Tord Ström

Samlingsgudstjänst med nattvard, Tord Ström
Sång: Fredrik Sävhammar
Kyrkfika