Scout, Patrullkväll

Scout, Patrullkväll
Bäcksjökyrkan