Scoutkväll, Bygga vindskydd, Stenkulla

Scoutkväll, Bygga vindskydd, Stenkulla