Scoutkväll, Rik och fattig (som ni önskat)

Scoutkväll, Rik och fattig (som ni önskat)
Bäcksjökyrkan