Scoutkväll, Semloor

Scoutkväll, Semloor
Bäcksjökyrkan