”STENKULLAMÖTET”, sommargudstjänst i Stenkulla, Claes Skaghammar

STENKULLAMÖTET”, sommargudstjänst i Stenkulla, Claes Skaghammar
Sång: Kina Appelqvist
Medtag egen fikakorg