”Stora söndagen i Viby kyrka”, Gudstjänst

”Stora söndagen i Viby kyrka”, Gudstjänst