Världsböndagen- Ekumenisk gudstjänst i Viby kyrka

Världsböndagen- Ekumenisk gudstjänst i Viby kyrka