Verkstadsgudstjänst Tema: Kristi återkomst

Verkstadsgudstjänst Tema: Kristi återkomst
Jes 65:17-19, 2 Petr. 3:8-13, Matt 25:31-46, Ps 102:26-29

Enkelt kyrkfika