Vi gör en Gudstjänst tillsammans, Tema: Den gode herden

Vi gör en Gudstjänst tillsammans
Tema: Den gode herden Joh 10:1-10, 1 Petr. 2:22-25