Vi gör en gudstjänst tillsammans.

Bibeltext Joh 2:1-11 och temat livets källa är utgångspunkt.
Läs bibeltexten! Vad säger den dig? Får du några tankar som du vill dela med andra.
Vilken sång vill du vi ska sjunga tillsammans?
Vill du kanske sjunga en solosång om livets källa?
Är det någon dikt på temat som du tänker på?
Tillsammans på plats planerar vi gudstjänsten,
för att sen fira den tillsammans.