Till föräldrar med barn i någon av
Bäcksjökyrkans barn- och ungdomsgrupper!

Ett nytt verksamhetsår har startat i Bäcksjökyrkan och vi är glada över förtroendet att få ha ert barn i vår verksamhet.
I början av året är det dags att uppdatera medlemsregistret, som vi lägger in på data för att underlätta vårt arbete.
Ett aktuellt medlemsregister behövs också för att vi ska kunna söka bidrag till vår verksamhet.

Vi behöver din hjälp med personuppgifter

Var snäll och fyll i pappersblanketten och lämna till ledarna eller använd nedanstående online-formulär.
Är ditt barn med i flera grupper behöver du inte fylla i mer än en blankett, men ange vilka grupper det gäller.

Medlemsavgiften är 100 kr/år
Fr.o.m. 2015 betalas den på våren – före 1 april.
Den betalas till bankgiro 5608–6366, Östansjö Frikyrkoförsamling.

OBS! Ange medlemsnummer vid inbetalning. När avgiften är betald skriver vi ut medlemskortet

Till online-formuläret!

Du kan även ladda ner och skriva ut medlemsformuläret på papper.
Fyll i det och lämna det till ditt barns ledare.

Ladda ner PDF

Har du frågor ?

Har du frågor om medlemsregistret eller medlemsavgiften kan du kontakta BKU:s sekreterare Runa Mattsson, tel. 0582–525 90.

Med vänliga hälsningar från ledarna i Bäcksjökyrkans ungdom – BKU